Často kladené dotazy

Zdroje (tipéři) jsou rozděleny dle výkonnosti do tří základních skupin - GOLD, SILVER a BRONZE.

Každý nový zdroj začíná svou cestu v SNM na úrovni BRONZE.

Dle výsledků v kalendářním měsíci postupují nebo sestupují mezi skupinami. Za předpokladu následujících podmínek:

Postupy

BRONZE SILVER
 • minimálně 20 tipů za poslední měsíc
 • zisk minimálně 5 J za poslední měsíc
 • kladný celkový zisk
SILVER GOLD
 • 3 měsíce zisk minimálně 5 J neprerušené ztrátovým měsícem *
 • v ziskových měsících minimálně 20 tipů za měsíc
 • celkový zisk minimálně 25 J

Sestupy

GOLD SILVER
 • záporný celkový zisk NEBO poslední 2 měsíce v řadě záporný zisk
SILVER BRONZE
 • záporný zisk v posledním měsíci

* v případě sestupu z GOLD stačí poslední 2 měsíce v řadě zisk 5 J a zároveň minimálně smazání ztráty z posledních dvou ztrátových měsíců, které zapříčinili sestup do SILVER

Každý postup, setrvání nebo sestup v jednotlivých skupinách prochází schvalovacím procesem vedením SnM.

V některých situacích může dojít k neschválení změny v příslušných stupních verifikace. Může se jednat o např. „nestandartní“ sázky, kdy „zdroj“ celý měsíc sází tikety s průměrným kurzem cca „2“ a na konci měsíce sází tikety s kurzem 25 s tím, aby splnil plusové podmínky.

Vedení SnM si vyhrazuje právo na individualní změnu nebo úpravu pravidel.

Chcete-li úspěšně sázet na sportovní utkání, je důležité se nejdříve seznámit s pojmem "jednotka".

V základním slova smyslu, je jednotka množství peněz z rozpočtu, které se sázkař rozhodne vsadit na tip - je to výše sázky.

Stanovení výše jednotky je velice jednoduché. Svůj rozpočet bychom si měli rozdělit na minimálně 100 stejných dílů a tím si určit výši jednotky. Například, mám-li k dispozici rozpočet 10 000 Kč, stanovím jednotku na 100 Kč (100 Kč x 100 = 10 000 Kč). Této jednotky bych se měl držet po celou dobu sázení.

Doporučujeme tedy aby výše Vaší jednotky byl zlomek Vašeho základního rozpočtu. Nastavením jednotky na maximálně 1% Vašeho počátečního rozpočtu (při rozpočtu 10 000 Kč by Vaše jednotka byla 100 Kč) je naprosto ideální. Při rizikovějších sázkách doporučujeme dokonce 0,5% (při rozpočtu 10 000 Kč by jednotka byla 50 Kč).

V tabulce zdrojů můžete u jednotlivých zdrojů nalézt odznaky, které stručně popisují daný zdroj.

 • Placený zdroj - jedná se o exkluzivní zdroj, který se prodává samostatně.
 • Zdroj zdarma - zdroj, který poskytuje své tipy zdarma prostřednictvím svého telegramu.
 • Nový zdroj - v testování - zdroj, který se k SnM připojil teprve nedávno a my ho testujeme zda se u nás ve verifikaci udrží.