Požadovaný zisk
Zápas 1
Kurz
Vklad [J]
Zápas 2
Kurz
Vklad [J]
Zápas 3
Kurz
Vklad [J]
Zápas 4
Kurz
Vklad [J]
Zápas 5
Kurz
Vklad [J]
Zápas 6
Kurz
Vklad [J]
Zápas 7
Kurz
Vklad [J]
Zápas 8
Kurz
Vklad [J]
Zápas 9
Kurz
Vklad [J]
Zápas 10
Kurz
Vklad [J]